BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI

ЧЕТ ЭЛ ИНВЕСТИЦИЯСИ ИШТИРОГИДАГИ
"BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI" АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ

АКЦИЯДОРЛАРНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ

Акциядорларнинг Умумий йиғилиши жамиятнинг юқори бошқарув органидир.
Акциядорларнинг Умумий йиғилиши ўз ишини қонунчилик, жамият Устави ва акциядорлар Умумий йиғилиши тўғрисидаги низоми асосида амалга оширади.
Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши молия йили тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай ўтказилади.
Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилишидан ташқари ўтказиладиган Умумий йиғилишлари навбатдан ташқари йиғилишлардир.
Акциядорлар Умумий йиғилишининг ваколат доираси қонунчилик ва жамият Уставида белгиланади.