BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI

CHET EL INVESTITSIYASI ISHTIROKIDAGI
"BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI" AKSIYADORLIK JAMIYATI

USTAV KAPITALINING TUZILMASI

Aksiyalar turi va
aksiyalar aksiyadorlar kecimida
Aksiyalar soni
(dona)
Nominal
(so'm)
Aksiyalar summasi
(so'm)
Ustav kapitalidagi
miqdori
(foiz)
oddiy
42 000 000
500
21 000 000 000
100
davlat ulushi
21 420 000
500
10 710 000 000
51,00
boshqa yuridik shaxslar ulushi,
shu jumladan chet el investori
14 584 500
500
7 292 000 000
34,73
jismoniy shaxslar ulushi
5 995 500
500
2 997 750 000
14,27