АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI»

 • Главная
 • Предмет и цели деятельности общества

Предмет и цели деятельности общества

Жамият фаолиятининг максади уз-узини маблаг билан таъминлаш ва фойда олишдир.

Жамият фаолиятининг сохаси (асосий йуналишлари) куйидагилардан иборат:

 • озукавий этил спирта ишлаб чикариш, реализация килиш;
 • озукавий этил спиртининг сифатини яхшилаш буйича тадкикотлар утказиш ва ишлаб чикаришга йуналтириш:

Жамият узининг юкоридаги асосий йуналишларини бажариш билан биргаликда қуйидаги фаолиятлар билан кушимча равишда шугулланиш мумкин:

 • яхна ичимликлар ишлаб чикариш ва сотиш;
 • фармацевтик, парфюмерия косметика буюмлари ишлаб чикаришни йулга куйиш ва реализация килиш;
 • ички ва ташки бозорларда ракобатбардош махсулотларнинг янги турларини ишлаб
 • чикаришни (ишлар, хизматларни) узлаштириш, ишлаб чикариш ва реализация килиш;
 • инвестиция, ташки иктисодий, илмий проектлаш, воситачилик, курилиш монтаж ишлари, сзвис хизмати курсатиш;
 • янги технологияларни, НОУ-ХАУларни ишлаб чикиш, жорий этиш;
 • хорижий мамлакатларда савдо уйлари очиш;
 • ташки иктисодий фаолият, экспорт ва импорт операциялари Узбекистон
 • Республикасининг амалдаги конун хужжатларига асосланган холда амалга ошириш;
 • конунчиликда таъкикланмаган бошка фаолиятлар билан шугулланиш.

 

Подписаться на рассылку

Схема проезда

map small

Контакты

100182, г. Ташкент, Бектемирский р-н, ул. Х. Байкаро, д. 91.
Телефон: (+99871) 295-01-41
Факс: (+99871) 295-01-42
E-mail: bekspirt@mail.ru

Подробнее...